Eerlijk Kiezen

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Op 28 oktober 2021 verzocht SP Kamerlid Maarten Hijink de regering om in de begroting van 2022 2,1 miljard euro extra vrij te maken voor zorgsalarissen en hiervoor de budgettaire dekking te vinden in verhoging van de vennootschapsbelasting.

De volgende partijen stemden tegen onze motie:

VVD
CDA
D66
ChristenUnie

JA21
SGP
Fractie Den Haan

Bekijk hier de volledige motie en stemmingsuitslag.

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden