Eerlijk Kiezen

Amendement van het lid van Nispen over aanvullende middelen voor de politie

Voorgesteld 24 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 31 Politie van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500.000 (x € 1.000).
Toelichting
Indiener voegt met dit amendement € 500 miljoen toe aan de begroting van de politie. De opgaven voor de politieorganisatie zijn fors in de komende jaren, onder andere door het grote capaciteitstekort. Al eerder is becijferd dat er structureel meer geld nodig is om de politieorganisatie te versterken. Hoewel het budget van de politie door het kabinet wordt verhoogd, is dat volgens indiener niet voldoende. Indiener vindt hiervoor onder andere steun in het rapport Van Ginkel1 en de eerdere voorstellen van onder andere de ACP en de NPB2. De extra benodigde middelen zijn noodzakelijk voor onder andere het uitbreiden van de capaciteit, het stelsel bewaken en beveiligen, de aanpak van cybercrime, versterking van de politieacademie en voorzieningen voor politiepersoneel met PTSS. De middelen voor deze structurele verhoging worden voor 2022 gevonden in de algemene middelen en kunnen vanaf 2023 worden gevonden in een (minimale) verhoging van de winstbelasting voor bedrijven die meer dan € 400.000 winst maken.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

61

89

Voor:

PVV
PvdA
SP
GroenLinks
PvdD
FvD
DENK
Volt
Fractie den Haan17
9
9
8
6
5
3
3
1

Tegen:

VVD
D66
CDA
ChristenUnie
SGP
Groep van Haga
JA21
BBB
Bij1
Omtzigt34
24
14
5
3
3
3
1
1
1

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden