Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Hijink over 2,1 miljard euro extra vrijmaken voor zorgsalarissen

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een flinke loonkloof bestaat tussen veel zorgsalarissen en de lonen in de markt- en de publieke sector; verzoekt de regering om 2,1 miljard euro aan extra financiƫle middelen vrij te maken voor zorgsalarissen in de begroting voor 2022, bovenop de via de motie-Hijink/Bikker vrijgemaakte 675 miljoen euro, en de budgettaire dekking te vinden in verhoging van de vennootschapsbelasting, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

65

85

Voor:

PVV
PvdA
SP
GroenLinks
PvdD
FvD
DENK
Groep van Haga
Volt
BBB
Bij117
9
9
8
6
5
3
3
3
1
1

Tegen:

VVD
D66
CDA
ChristenUnie
SGP
JA21
Fractie den Haan
Omtzigt34
24
14
5
3
3
1
1

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden