Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Marijnissen over uitspreken dat kortingen op de zorg de komende kabinetsperiode ongewenst zijn

Voorgesteld 16 december 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onder andere de coronacrisis eerder vraagt om meer investeringen in de zorg dan minder; constaterende dat in het coalitieakkoord een miljardenkorting is voorzien voor de zorg, waar tijdens de komende kabinetsperiode al gekort wordt op onder andere de verpleeghuiszorg en de jeugdzorg; spreekt uit dat kortingen op de zorg de komende kabinetsperiode ongewenst zijn en dat hoe dan ook eerst een fundamenteel debat over de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg gevoerd dient te worden; en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

69

80

Voor:

PVV
PvdA
SP
GroenLinks
PvdD
FvD
DENK
Groep van Haga
JA21
Volt
BBB
Fractie den Haan
Bij117
9
9
8
6
5
3
3
3
3
1
1
1

Tegen:

VVD
D66
CDA
ChristenUnie
SGP34
24
14
5
3

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden