Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Marijnissen c.s. over niet korten op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Voorgesteld 19 januari 2022

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in 2017 met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg structureel 2,1 miljard is uitgetrokken voor de verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg; constaterende dat er nog steeds onvoldoende personeel aanwezig is in verpleeghuizen, waardoor de kwaliteit van de ouderenzorg onder druk staat; verzoekt de regering om niet te korten op het Kwaliteitskader Verpleeg-huiszorg, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

73

77

Voor:

PVV
PvdA
SP
GroenLinks
PvdD
FvD
DENK
Groep van Haga
JA21
SGP
Volt
BBB
Omtzigt
Fractie den Haan
Bij117
9
9
8
6
5
3
3
3
3
3
1
1
1
1

Tegen:

VVD
D66
CDA
ChristenUnie34
23
14
5

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden