Eerlijk Kiezen

Gewijzigde motie van het lid Beckerman over 150.000 sociale huurwoningen bouwen in de komende vier jaar.

Voorgesteld 17 november 2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dit tekort op dit moment circa 331.000 woningen bedraagt en tot 2025 zal oplopen tot 419.000; verzoekt de regering, de bouw van sociale huurwoningen te versnellen naar 150.000 sociale huurwoningen in de komende vier jaar, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

72

78

Voor:

PVV
GroenLinks
SP
PvdA
PvdD
50PLUS
DENK
SGP
Krol
Van Kooten-Arissen20
14
14
9
4
3
3
3
1
1

Tegen:

VVD
CDA
D66
ChristenUnie
FvD
Van Haga32
19
19
5
2
1

Onze moties over
Eerlijke beloning

Stoppen met werken op je 65e

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog het mininumloon met 10%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke zorg

Schaf het eigen risico af

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop de concurrentie in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Er mag geen ziekenhuis meer sluiten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijk wonen

Stop de huurverhoging en verlaag de huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bouw 150.000 sociale huurwoningen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Laat niemand in de kou zitten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke kansen

Verklein de schoolklassen in achterstandswijken

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Wie meer winst maakt betaalt meer belasting

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Digitale bedrijven moeten ook belasting betalen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Vang 500 alleenstaande kinderen uit Moria op in Nederland

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden