Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Beckerman over de huren in de komende kabinetsperiode bevriezen

Voorgesteld 10 november 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huurprijzen tussen 1990 en 2020 met 162% zijn gestegen en dat huren hiermee 1,8 keer zo snel stegen als de inflatie; overwegende dat veel huurders in zowel de sociale als de vrije sector klem zitten; verzoekt de regering om de huren voor de komende kabinetsperiode in zowel de sociale als de vrije sector te bevriezen, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

63

87

Voor:

PVV
PvdA
SP
GroenLinks
PvdD
FvD
DENK
Volt
BBB
Bij1
Omtzigt17
9
9
8
6
5
3
3
1
1
1

Tegen:

VVD
D66
CDA
ChristenUnie
SGP
Groep van Haga
JA21
Fractie den Haan34
24
14
5
3
3
3
1

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden