Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Beckerman over voorstellen voor een eerlijkere compensatie van de gestegen energieprijzen

Voorgesteld 23 november 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Woonbond, FNV en Milieudefensie een eerlijkere compensatie van de gestegen energieprijzen voorgesteld hebben; overwegende dat het Nibud aangeeft dat deze voorstellen meer bij de kwetsbare huishoudens terechtkomen; verzoekt de regering: –de belastingkorting op de energierekening te verhogen met € 115, inclusief btw; –het tarief in de eerste schijf op de elektriciteit te verlagen met € 0,042, inclusief btw; –de algemene heffingskorting met € 50 te verhogen; –de basishuur met € 50 te verlagen; –de huurtoeslag boven de kwaliteitskortingsgrens van 65% naar 75% te verhogen en boven de aftoppingsgrens van 40% naar 50%, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opstekenn

VOOR

TEGEN

46

104

Voor:

PvdA
SP
GroenLinks
PvdD
FvD
DENK
Volt
BBB
Bij1
Fractie den Haan9
9
8
6
5
3
3
1
1
1

Tegen:

VVD
D66
PVV
CDA
ChristenUnie
SGP
Groep van Haga
JA21
Omtzigt34
24
17
14
5
3
3
3
1

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden