Eerlijk Kiezen

Motie van de leden Kwint en Van Meenen over klassen verkleinen op scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen

Voorgesteld 15 oktober 2020

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een kleine klas de onderwijskwaliteit ten goede komt, omdat de leraar minder werkdruk ervaart en meer individuele aandacht kan bieden aan leerlingen; overwegende dat zeker kwetsbare leerlingen baat hebben bij een kleine klas en meer individuele aandacht van hun leraar, maar dat het leraren-tekort juist op scholen in achterstandswijken het meest zichtbaar en voelbaar is; van mening dat de vicieuze cirkel die het lerarentekort alsmaar laat stijgen, doorbroken moet worden en dat daarmee gestart moet worden op de scholen in achterstandswijken; verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen om de klassen op de scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen te verkleinen tot 23 leerlingen per klas, en de Kamer hierover voor de Tweede Kamerverkie-zingen te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

127

23

Voor:

VVD
CDA
D66
GroenLinks
SP
PvdA
ChristenUnie
PvdD
50PLUS
DENK
SGP
Krol
Van Kooten-Arissen32
19
19
14
14
9
5
4
3
3
3
1
1

Tegen:

PVV
FvD
Van Haga20
2
1

Onze moties over
Eerlijke beloning

Stoppen met werken op je 65e

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog het mininumloon met 10%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke zorg

Schaf het eigen risico af

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop de concurrentie in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Er mag geen ziekenhuis meer sluiten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijk wonen

Stop de huurverhoging en verlaag de huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bouw 150.000 sociale huurwoningen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Laat niemand in de kou zitten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke kansen

Verklein de schoolklassen in achterstandswijken

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Wie meer winst maakt betaalt meer belasting

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Digitale bedrijven moeten ook belasting betalen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Vang 500 alleenstaande kinderen uit Moria op in Nederland

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden