Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Van Kent over de koppeling met de AOW in stand houden voor elke verhoging van het minimumloon

Voorgesteld 22 februari 2022

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat massale maatschappelijke verontwaardiging en protest is uitgebroken naar aanleiding van het voornemen om een al 40 jaar bestaande vorm van solidariteit te verscheuren; verzoekt de regering gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden nu zekerheid te bieden door de koppeling met de AOW in stand te houden voor elke verhoging van het minimumloon, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

71

77

Voor:

PVV
PvdA
SP
GroenLinks
PvdD
FvD
DENK
Groep van Haga
JA21
SGP
Volt
BBB
Omtzigt
Bij117
9
9
8
6
5
3
3
3
3
2
1
1
1

Tegen:

VVD
D66
CDA
ChristenUnie34
24
14
5

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden