Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Van Kent over aanpassing van de rekenregels om indexatie mogelijk te maken

Voorgesteld 22 februari 2022

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bijna alle pensioenuitkeringen al meer dan veertien jaar niet zijn gestegen, terwijl de prijzen en huren wel sterk zijn toegenomen; overwegende dat er meer dan genoeg geld in kas is om verantwoord te indexeren en slechts foutieve rekenregels dit onmogelijk maken; verzoekt de regering die rekenregels aan te passen en zo indexatie mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

59

89

Voor:

PVV
PvdA
SP
GroenLinks
FvD
DENK
Groep van Haga
JA21
BBB
Bij117
9
9
8
5
3
3
3
1
1

Tegen:

VVD
D66
CDA
PvdD
ChristenUnie
SGP
Volt
Omtzigt34
24
14
6
5
3
2
1

500 miljoen extra naar politie

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

2 miljard extra naar zorgsalarissen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Niet korten maar investeren in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop het korten van de verpleeghuiszorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog minimumloon met 20%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bevries alle huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Compenseer de stijgende energieprijzen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Behoud koppeling AOW en minimumloon

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Geen kind laten opgroeien in armoede

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Indexeer de pensioenen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden