Eerlijk Kiezen

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over het afschaffen van het eigen risico

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 14 januari 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het eigen risico in zijn kern onrechtvaardig is en een boete is op ziek zijn; spreekt uit dat het eigen risico moet worden afgeschaft, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

68

69

Voor:

PVV
GroenLinks
SP
PvdA
PvdD
50PLUS
DENK
Krol
Van Kooten-Arissen20
14
14
9
4
3
3
1
1

Tegen:

VVD
CDA
D66
ChristenUnie
SGP
FvD32
19
19
5
3
2

Onze moties over
Eerlijke beloning

Stoppen met werken op je 65e

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog het mininumloon met 10%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke zorg

Schaf het eigen risico af

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop de concurrentie in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Er mag geen ziekenhuis meer sluiten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijk wonen

Stop de huurverhoging en verlaag de huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bouw 150.000 sociale huurwoningen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Laat niemand in de kou zitten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke kansen

Verklein de schoolklassen in achterstandswijken

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Wie meer winst maakt betaalt meer belasting

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Digitale bedrijven moeten ook belasting betalen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Vang 500 alleenstaande kinderen uit Moria op in Nederland

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden