Eerlijk Kiezen

Motie van de leden Renske Leijten en Cem Laçin om een belasting op kerosine in te voeren om CO2-uitstoot te verminderen

Voorgesteld 18 juni 2019

De Kamer, constaterende dat in het rapport van de Europese Commissie «Taxes in the Field of Aviation and their impact» berekend is dat een belasting op kerosine binnen de Europese Unie kan en leidt tot een CO2-reductie van 11%, en zelfs 19% in Nederland; voorts constaterende dat het rapport ook duidelijk maakt dat de effecten op de werkgelegenheid verwaarloosbaar zijn; van mening dat het invoeren van een belasting op kerosine eerlijker is dan een tickettaks; verzoekt de regering, deze gemeenschappelijke aanpak te bepleiten wanneer het gaat over de Europese ambities om de CO2-uitstoot te reduceren, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

52

98

Voor:

GroenLinks
SP
PvdA
PvdD
50PLUS
DENK
SGP14
14
9
5
4
3
3

Tegen:

VVD
PVV
CDA
D66
ChristenUnie
FVD33
20
19
19
5
2

Onze moties over
Eerlijke beloning

Stoppen met werken op je 65e

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog het mininumloon met 10%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke zorg

Schaf het eigen risico af

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop de concurrentie in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Er mag geen ziekenhuis meer sluiten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijk wonen

Stop de huurverhoging en verlaag de huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bouw 150.000 sociale huurwoningen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Laat niemand in de kou zitten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke kansen

Verklein de schoolklassen in achterstandswijken

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Wie meer winst maakt betaalt meer belasting

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Digitale bedrijven moeten ook belasting betalen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Vang 500 alleenstaande kinderen uit Moria op in Nederland

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden