Eerlijk Kiezen

Motie van de leden Mahir Alkaya en Renske Leijten om een belastingmaatregel uit te werken waardoor de omzet die digitale bedrijven in Nederland maken door de Nederlandse Belastingdienst belast kan worden

Voorgesteld 26 maart 2019

De Kamer, constaterende dat het voorstel van de Europese Commissie voor een uniforme digitaledienstenbelasting niet kan rekenen op de benodigde unanimiteit, ook niet in de uitgeklede vorm van een tijdelijke digitaleadvertentiebelasting; constaterende dat veel Europese lidstaten een nationale maatregel hebben ingevoerd om digitale bedrijven te belasten, dan wel maatregelen in voorbereiding hebben; van mening dat ook Nederland digitale bedrijven moet belasten, omdat deze thans wereldwijd te weinig winstbelasting betalen; verzoekt de regering, eventueel in samenwerking met andere Europese landen, een belastingmaatregel uit te werken waardoor de omzet die digitale bedrijven in Nederland maken door de Nederlandse Belastingdienst belast kan worden, en deze zo spoedig voor te leggen aan de Kamer.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

71

79

Voor:

PVV
GroenLinks
SP
PvdA
PvdD
50PLUS
DENK
FVD20
14
14
9
5
4
3
2

Tegen:

VVD
CDA
D66
ChristenUnie
SGP33
19
19
5
3

Onze moties over
Eerlijke beloning

Stoppen met werken op je 65e

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog het mininumloon met 10%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke zorg

Schaf het eigen risico af

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop de concurrentie in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Er mag geen ziekenhuis meer sluiten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijk wonen

Stop de huurverhoging en verlaag de huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bouw 150.000 sociale huurwoningen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Laat niemand in de kou zitten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke kansen

Verklein de schoolklassen in achterstandswijken

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Wie meer winst maakt betaalt meer belasting

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Digitale bedrijven moeten ook belasting betalen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Vang 500 alleenstaande kinderen uit Moria op in Nederland

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden