Eerlijk Kiezen

Motie van het lid Jasper van Dijk om 500 alleenstaande kinderen uit Moria op te vangen in Nederland.

Voorgesteld 6 oktober 2019

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er circa 4.400 alleenstaande vreemdelingenkinderen in Griekenland zijn; constaterende dat het draagvlak groot is om 500 alleenstaande kinderen naar Nederland te halen; verzoekt de regering, aan deze breed gedragen wens te voldoen, en gaat over tot de orde van de dag.

Stemmingsuitslag

Verworpen met hand opsteken

VOOR

TEGEN

48

102

Voor:

GroenLinks
SP
PvdA
PvdD
50PLUS
DENK
Van Kooten-Arissen



14
14
9
4
3
3
1

Tegen:

VVD
PVV
CDA
D66
ChristenUnie
SGP
FVD
Krol
Van Haga



32
20
19
19
5
3
2
1
1

Onze moties over
Eerlijke beloning

Stoppen met werken op je 65e

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Verhoog het mininumloon met 10%

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke zorg

Schaf het eigen risico af

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Stop de concurrentie in de zorg

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Er mag geen ziekenhuis meer sluiten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijk wonen

Stop de huurverhoging en verlaag de huren

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Bouw 150.000 sociale huurwoningen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Laat niemand in de kou zitten

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Onze moties over
Eerlijke kansen

Verklein de schoolklassen in achterstandswijken

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Wie meer winst maakt betaalt meer belasting

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Digitale bedrijven moeten ook belasting betalen

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden

Vang 500 alleenstaande kinderen uit Moria op in Nederland

Ontdek hier welke partijen
onze motie tegenhielden